Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Οροπέδιο Καθαρό
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Αμπελιτσιά / Ανέγνωρο
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Αμπελιτσιά, Zelkova abelicea. Είναι το μοναδικό ενδημικό δένδρο της Κρήτης. Στο "Κόκκινο Βιβλίο των Σπανίων και Απειλουμένων ειδών της Ελλάδας" του 1995, αναφέρεται ως Τρωτό (VU).