• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Βάι
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Ακτές
Οικοσύστημα
Άλλα
Διόραμα Ακτές

Φωτογραφία ακτής στην περιοχή της Σητείας, Κρήτη.