• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Βάι
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κατσίκα
Αρτιοδάκτυλα
Θηλαστικά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία με κατσίκες, Capra hircus, που βόσκουν ελεύθερες.