• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Οροπέδιο Καθαρό
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Οικοσύστημα
Άλλα
Οικοσύστημα ρυακιού

Φωτογραφία χειμάρρου στο οροπέδιο Καθαρό στο όρος Δίκτη, Κρήτη.