Κατηγορία φωτογραφίας:
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Δεινοθήριο το γιγάντιο
Προβοσκιδωτά
Θηλαστικά
Ζώα
Απολιθώματα

Φωτογραφία αναπαράστασης του Γιγάντιου Δεινοθηρίου σε φυσικό μέγεθος στο χώρο της έκθεσης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Εδώ φαίνεται το κεφάλι του ζώου με τους χαυλιόδοντες (εμπρόσθια όψη).