Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Απολιθωμάτων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Ανάλουκας Σητείας
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Αχινός
Εχινοειδή
Ζώα
Απολιθώματα

Φωτογραφία απολιθωμένου ακανόνιστου αχινού Schizaster astensis, με το τυπικό βαθύ αυλάκι στο εμπρόσθιο τμήμα.