• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Νήσος Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Τελεόστεοι
Ακτινοπτερύγιοι
Ζώα
Απολιθώματα

Φωτογραφία θέσης απολιθωμάτων του ψαριού Bregmaceros albyi στον Πρασσά Ηρακλείου (Κρήτη, Ελλάδα), όπου παρατηρούμε τα στρωματίδια της χαρακτηριστικής ετήσιας στρώσης των Διατομιτών.