Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Απολιθωμάτων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Νήσος Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Τελεόστεοι
Ακτινοπτερύγιοι
Ζώα
Απολιθώματα

Φωτογραφία απολιθωμένου πλήρους ψαριού του είδους Bregmaceros albyi, που είναι ένα μικρού μεγέθους ψάρι με χαρακτηριστικά ανεπτυγμένα πυελικά πτερύγια. Δεξιά όψη.