Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Απολιθωμάτων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Νήσος Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σαρδελορέγγα
Τελεόστεοι
Ακτινοπτερύγιοι
Ζώα
Απολιθώματα

Φωτογραφία απολιθωμένου πλήρους σκελετού του ψαριού Σαρδελορέγγα Spratelloides gracilis, που είναι ένα μικρού μεγέθους ψάρι με σχετικά μεγάλο κρανίο και ανεπτυγμένες οφθαλμικές κόγχες. Αριστερή όψη.