Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Απολιθωμάτων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Σητεία
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Χοιρόμορφο
Αρτιοδάκτυλα
Θηλαστικά
Ζώα
Απολιθώματα

Φωτογραφία αριστερού 3ου άνω γομφίου του μεγαλόσωμου χοίρου Microstonyx major.