Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Απολιθωμάτων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Βούβες
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Ύαινα
Ζώα
Απολιθώματα

Φωτογραφία φυσικού εκμαγείου πατημασιάς (ιχνοαπολίθωμα βάδισης) αριστερού μπροστινού ποδιού μεγάλης Ύαινας, ichno-order Carnivoripedida Vialov, 1966.