Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Απολιθωμάτων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Πιτσίδια
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Πεύκο
Φυτά
Απολιθώματα

Φωτογραφία χαρακτηριστικού απολιθωμένου βραχυκλάδιου πευκοειδούς, Pinus sp., με τρία βελονοειδή φύλλα.