Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Απολιθωμάτων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Νήσος Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Γιγαντιο στρείδι
Δίθυρα
Ζώα
Απολιθώματα

Φωτογραφία εσωτερικής όψης της δεξιάς και της αριστερής θυρίδας του τροπικού στρειδιού Crassostrea gryphoides.