Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Απολιθωμάτων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Νήσος Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Γιγάντιος ποντικός
Τρωκτικά
Θηλαστικά
Ζώα
Απολιθώματα

Φωτογραφία τμήματος δεξιάς κάτω γνάθου της γιγάντιας ενδημικής μορφής του ποντικού της Κρήτης, Kritimys catreus, από σπήλαιο στον Κουταλά Χανίων (Κρήτη, Ελλάδα). Άποψη της παρειακής όψης σε μεγέθυνση.