Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Απολιθωμάτων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Νήσος Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Γιγάντιος ποντικός
Τρωκτικά
Θηλαστικά
Ζώα
Απολιθώματα

Φωτογραφία της δεξιάς κάτω γνάθου της γιγάντιας ενδημικής μορφής ποντικού της Κρήτης, Kritimys catreus, από σπήλαιο στον Κουταλά Χανίων (Κρήτη, Ελλάδα). Παρειακή όψη.