Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Απολιθωμάτων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Νήσος Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Ψυχανθή
Φυτά
Απολιθώματα

Φωτογραφία εξαιρετικά διατηρημένου φυλλαρίου της οικογένειας των ψυχανθών, Fabaceae, με χαρακτηριστική νεύρωση και ασύμμετρη βάση.