Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Απολιθωμάτων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Νήσος Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Τελεόστεοι
Ακτινοπτερύγιοι
Ζώα
Απολιθώματα

Φωτογραφία του απολιθωμένου ψαριού Bregmaceros albyi. Μικρό ψάρι με χαρακτηριστικά ανεπτυγμένα πυελικά πτερύγια. Πλήρες ψάρι, δεξιά και αριστερή όψη.