• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Νήσος Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Νάνος ιπποπόταμος
Αρτιοδάκτυλα
Θηλαστικά
Ζώα
Απολιθώματα

Φωτογραφία σκελετού της νάνας ενδημικής μορφής του ιπποπόταμου της Κρήτης Hippopotamus creutzburgi, στη θέση εύρεσης του σε ανατομική θέση. Κουταλάς Χανίων (Κρήτη, Ελλάδα).