Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Απολιθωμάτων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Νήσος Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Φυτά
Απολιθώματα

Φωτογραφία απολιθωμένoυ πτερυγιοφόρου καρπού (σαμάριο) ασφένδαμου, Acer sp.