Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Απολιθωμάτων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Νήσος Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Γιγάντιος ποντικός
Τρωκτικά
Θηλαστικά
Ζώα
Απολιθώματα

Φωτογραφία τμήματος της άνω γνάθου της γιγάντιας ενδημικής μορφής του ποντικού της Κρήτης, Kritimys catreus, με γομφίους, στη θέση εύρεσης.