Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Απολιθωμάτων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Νήσος Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Νάνο μαμμούθ
Προβοσκιδωτά
Θηλαστικά
Ζώα
Απολιθώματα

Φωτογραφία τμήματος του χαυλιόδοντα της νάνας ενδημικής μορφής του μαμούθ της Κρήτης, Mammuthus creticus, στη θέση εύρεσης του.