Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Απολιθωμάτων

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Δίθυρο
Δίθυρα
Ζώα
Απολιθώματα

Φωτογραφία της εξωτερικής όψης της θυρίδας του Amusium cristatum, ενός διθύρου με λεπτό κέλυφος.