Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Απολιθωμάτων

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Δίθυρα
Ζώα
Απολιθώματα

Φωτογραφία της εξωτερικής όψης της αριστερής θυρίδας του στρειδιού Neopycnodonte navicularis.