Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Αρθροπόδων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Ιόνιο, Κέρκυρα, Νήσος Κέρκυρα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Απρίλιος 2011
Σκαθάρια
Έντομα
Ζώα
Αρθρόποδα

Φωτογραφία ραχιαίας όψης του αμμόβιου, σαρκοφάγου σκαθαριού Scarites buparius (Coleoptera, Carabidae).