Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Αρθροπόδων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Πελοπόννησος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Απρίλιος 2011
Σκαθάρια
Έντομα
Ζώα
Αρθρόποδα

Φωτογραφία ραχιαίας όψης του θηλυκού σκαθαριού Gnaptor spinimanus (Coleoptera, Tenebrionidae). Κοινό σκαθάρι των ορεινών περιοχών της ηπειρωτικής Ελλάδας.