Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Απολιθωμάτων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Αποστόλοι
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Αύγουστος 2011
Νουμουλίτης
Τρηματοφόρο
Τρηματοφόρα
Πρώτιστα
Απολιθώματα

Φωτογραφία που δείχνει εγκάρσια τομή σε κάψες του γένους Nummulites σε τεφρό ασβεστόλιθο, όπου διακρίνεται η εσωτερική τους δομή.