Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Φαράγγι Αλμυρού
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Γονατώδης Τοριλίδα
Φυτά
Φυτά
Οικοσύστημα καλλιεργειών

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Γονατώδης Τοριλίδα, Torilis nodosa.