Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Νήσος Γαύδος, Καστρί
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Καυκαλήθρα
Φυτά
Φυτά
Οικοσύστημα καλλιεργειών

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Καυκαλήθρα, Tordylium apulum.