Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Μίλατος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σιληνή
Φυτά
Φυτά
Διόραμα Φρύγανα

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Σιληνή, Silene behen.