Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Βούτες
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Γιαλόπικρο
Φυτά
Φυτά
Διόραμα Ακτές

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Γιαλόπικρο, Glaucium flavum.