Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Ρόκα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Θαμνώδες Aγριογαρύφαλλο
Φυτά
Φυτά
Οικοσύστημα φυλλοβόλου δάσους

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Θαμνώδες Αγριογαρύφαλλο, Dianthus fruticosus.