Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Σφακιά
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Άλυσο των Σφακίων
Φυτά
Φυτά
Οικοσύστημα απόκρημνων βράχων

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Άλυσο των Σφακίων, Alyssum sphacioticum. Στενοενδημικό είδος των Λευκών ορέων στην Κρήτη, Ελλάδα. Στο "Κόκκινο Βιβλίο των Σπανίων και Απειλουμένων ειδών της Ελλάδας" του 2009, αναφέρεται ως Σχεδόν Απειλούμενο (NT).