Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Κνωσός
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Αΐλανθος
Φυτά
Φυτά
Οικοσύστημα καλλιεργειών

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Αΐλανθος, Ailanthus altissima. Είναι ένα φυτικό είδος εισαγμένο στην Ελλάδα και εξαπλώνεται με μεγάλη ευκολία σε αγροτικά και αστικά οικοσυστήματα.