Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Οροπέδιο Νίδα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Ασφένταμος
Φυτά
Φυτά
Οικοσύστημα φυλλοβόλου δάσους

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Κρητικό Σφεντάμι, Acer sempervirens.