• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Λευκά Όρη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάιος 2011
Παρακάρυο
Φυτά
Φυτά
Αλπικό οικοσύστημα

Φωτογραφία του φυτού Παρακάρυο σε καρποφορία, στα Λευκά όρη Κρήτης, Ελλάδα. Στο "Κόκκινο Βιβλίο των Σπανίων και Απειλουμένων ειδών της Ελλάδας" του 2009 αναφέρεται ως Σχεδόν Απειλούμενο (NT).