• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Χανιά
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σαρκώδης Ασπέρουλα
Φυτά
Φυτά
Διόραμα Φρύγανα

Φωτογραφία του φυτού Σαρκώδης Ασπέρουλα, Asperula crassula, ενός είδους Ασπέρουλας ενδημικού της Κρήτης. Στο "Κόκκινο Βιβλίο των Σπανίων και Απειλουμένων ειδών της Ελλάδας" του 1995 αναφέρεται ως Τρωτό (VU).