Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Ορυκτών και Πετρωμάτων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Οκτώβριος 2011
Μετα-βωξίτης
Πέτρωμα
Γεωλογία
Γεωλογία

Δείγμας από Μετα-βωξίτη, από το κάλυμμα φυλλιτών χαλαζιτών. Συλλέχθηκε στην περιοχή της Σούγιας νομού Χανίων. Οι φυλλίτες είναι μεταμορφωμένα πετρώματα με έντονη φολίδωση και καλή σχιστότητα. Χαρακτηρίζονται από το πολύ μικρό μέγεθος των ορυκτών συστατικών τους. Ο Μετα-Βωξίτης είναι υψηλής πίεσης μεταμορφωμένο μετάλλευμα που αποτελείται από διάσπορο, χλωριτοειδή και καρφόλιθο.