Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Ορυκτών και Πετρωμάτων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Μακεδονία, Δράμα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Οκτώβριος 2011
Αμφιβολίτης
Πέτρωμα
Γεωλογία
Γεωλογία

Φωτογραφία δείγματος από πέτρωμα Αμφιβολίτη. Συλλέχθηκε από το Παρανέστι το έτος 2000. Είναι μεταμορφωμένο πέτρωμα. Έχει χρώμα γκρι-γκριζοπράσινο. Έχει γνευσιοειδή υφή. Κύρια ορυκτά του είναι η κεροστίλβη και το πλαγιόκλαστο.