Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Ορυκτών και Πετρωμάτων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Μακεδονία, Καστοριά
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Οκτώβριος 2011
Γρανίτης
Πέτρωμα
Γεωλογία
Γεωλογία

Φωτογραφία δείγματος από πέτρωμα Γρανίτη. Συλλέχθηκε στην περιοχή της Καστοριάς το 2000. Είναι όξινο πλουτωνικό (πυριγενές) πέτρωμα με ολοκρυσταλλικό ιστό. Στη σύστασή του συμμετέχουν αλκαλιούχοι άστριοι, χαλαζίας, βιοτίτης, μοσχοβίτης, κεροστίλβη.