Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Ορυκτών και Πετρωμάτων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Μακεδονία, Χαλκιδική
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Οκτώβριος 2011
Χαλκοπυρίτης
Ορυκτό
Γεωλογία
Γεωλογία

Φωτογραφία δείγματος από ορυκτό Χαλκοπυρίτη, Σφαλερίτη, Γαληνίτη και Σιδηρίτη. Δωρήθηκε το 2000. Ο χαλκοπυρίτης είναι ορυκτό του χαλκού, το χρώμα του είναι το κίτρινο του μπρούντζου και η λάμψη του μεταλλική που επιφανειακά ιριδίζει λόγω οξείδωσης. Ο σφαλερίτης είναι ορυκτό του ψευδαργύρου, έχει χρώμα μαύρο, καφέ, κόκκινο και λάμψη ρητινώδης έως ημιμεταλλική. Ο σιδηρίτης είναι ανθρακικό ορυκτό του σιδήρου, οι κρύσταλλοί του είναι ρομβοεδρικοί με καμπυλωμένες έδρες ή πρισματικοί, έχει χρώμα καστανό, καστανοκίτρινο, η λάμψη του είναι υαλώδης, μαργαριτώδης και αναβράζει με την επίδραση υδροχλωρικού οξέος. Ο γαληνίτης είναι ορυκτό του μολύβδου, έχει χρώμα μολυβδόφαιο, κίτρινο ή κιτρινόφαιο, λάμψη έντονα μεταλλική και οι κρύσταλλοί του είναι κυρίως κυβικοί.