Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Ορυκτών και Πετρωμάτων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Οκτώβριος 2011
Λειμωνίτης
Ορυκτό
Γεωλογία
Γεωλογία

Φωτογραφία δείγματος από ορυκτό Λειμωνίτη. Συλλέχθηκε στην περιοχή Σέλλια το 1999. Είναι γαιώδης και αλαμπής, ενώ συχνά βάφει στο χέρι. Πήρε το όνομα του από την ελληνική λέξη λειμών (= λιβάδι) επειδή συχνά απαντάται σε υγρά, ελώδη λιβάδια και περιέχει περισσότερο κρυσταλλικό νερό (χημ. τύπος FeO(OH).H2O). Είναι ένυδρο ορυκτό οξείδιο του σιδήρου. Οι κρύσταλλοι του είναι άμορφοι και το χρώμα του είναι καστανοκίτρινο έως κοκκινοκάστανο. Έχει σκληρότητα 1 έως 5,5.