Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Ορυκτών και Πετρωμάτων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Μακεδονία
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Οκτώβριος 2011
Λιγνίτης
Πέτρωμα
Γεωλογία
Γεωλογία

Φωτογραφία δείγματος από πέτρωμα Λιγνίτη. Συλλέχθηκε στο Παρανέστι το έτος 2000. Είναι ιζηματογενές πέτρωμα, οργανικής προέλευσης, με κύριο στοιχείο τον άνθρακα ενώ περιέχει και υδρογόνο, οξυγόνο και άζωτο. Δεν έχει σχηματισμένους κρυστάλλους, δηλαδή είναι άμορφο. Προέρχεται από την ενανθράκωση κυρίως φυτικών οργανισμών. Το χρώμα του είναι καστανότεφρο έως τεφρό.