Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Ορυκτών και Πετρωμάτων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Οκτώβριος 2011
Ασβεστόλιθος καρστικοποιημένος
Πέτρωμα
Γεωλογία
Γεωλογία

Φωτογραφία πλάγιας όψης καρστικοποιημένου ασβεστόλιθου που συλλέχθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών πεδίου στην περιοχή του Καθαρού νομού Λασιθίου.