Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Ορυκτών και Πετρωμάτων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Οκτώβριος 2011
Ασβεστόλιθος καρστικοποιημένος
Πέτρωμα
Γεωλογία
Γεωλογία

Φωτογραφία δείγματος από πέτρωμα καρστικοποιημένου Ασβεστόλιθου. Συλλέχθηκε στην περιοχή του Καθαρού νομού Λασιθίου. Είναι ιζηματογενές πέτρωμα με βασικό συστατικό τον ασβεστίτη (CaCO3). Τα κοιλώματα και τα ανοίγματα που εμφανίζει χαρακτηρίζονται ως καρστικά φαινόμενα και οφείλονται στη διάβρωση. Έχει χρώμα ανοικτό καστανό έως καστανοκίτρινο.