Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Ορυκτών και Πετρωμάτων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Οκτώβριος 2011
Βασάλτης
Πέτρωμα
Γεωλογία
Γεωλογία

Φωτογραφία δείγματος από πέτρωμα Κόκκινου Βασάλτη. Συλλέχθηκε στην περιοχή της Άρβης νομού Ηρακλείου. Είναι πυριγενές, ηφαιστειακό πέτρωμα. Έχει ιστό υαλώδη έως ολοκρυσταλλικό. Έχει χρώμα καστανοκόκκινο εξαιτίας της αποσάθρωσης.