Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Ορυκτών και Πετρωμάτων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Οκτώβριος 2011
Κερατόλιθος
Πέτρωμα
Γεωλογία
Γεωλογία

Φωτογραφία δείγματος από πέτρωμα Κερατόλιθου. Συλλέχθηκε στην περιοχή της Άρβης νομού Ηρακλείου. Είναι ιζηματογενές πέτρωμα, πολύ σκληρό και συμπαγές. Αποτελείται κατά το πλείστον από κρυπτοκρυσταλλικό και άμορφο διοξείδιο του πυριτίου με διάφορες ξένες προσμίξεις (αιματίτη, ασβεστίτη, αργιλικά ορυκτά). Έχει χρώμα βαθύ κόκκινο έως καστανοκόκκινο.