Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Ορυκτών και Πετρωμάτων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Θράκη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Οκτώβριος 2011
Γρανίτης
Πέτρωμα
Γεωλογία
Γεωλογία

Φωτογραφία δείγματος από πέτρωμα Γρανίτη. Συλλέχθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών πεδίου στην περιοχή της Ξάνθης το 2000. Είναι πυριγενές πέτρωμα με ολοκρυσταλλικό ιστό. Στη σύστασή του συμμετέχουν αλκαλιούχοι άστριοι, χαλαζίας, βιοτίτης, μοσχοβίτης, κεροστίλβη.