Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Ορυκτών και Πετρωμάτων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Οκτώβριος 2011
Γύψος
Ορυκτό
Γεωλογία
Γεωλογία

Φωτογραφία δείγματος από ορυκτό Γύψου. Συλλέχθηκε από την περιοχή του Μύρτου νομού Λασιθίου, το 1999. Η γύψος είναι ορυκτό του ασβεστίου (CaSO4.2H2O / δι-ένυδρο θειικό ασβέστιο).Το όνομά της προέρχεται από τη λέξη «γύψος» που παλιά περιελάμβανε τη γύψο, τον ασβέστη, τον ανυδρίτη και άλλα παρόμοια δομικά υλικά. Είναι εύκαμπτη αλλά όχι ελαστική. Έχει ειδικό βάρος 2,32 g/cm3 και κρυσταλλώνεται στο μονοκλινές κρυσταλλογραφικό σύστημα. Έχει μικρή σκληρότητα (2) (χαράσσεται με το νύχι). Είναι άχρωμη, λευκή, τεφρή ή ανάλογα με τις προσμίξεις παίρνει διάφορες αποχρώσεις του κίτρινου, κόκκινου ή καστανού. Η λάμψη της είναι υαλώδης έως μαργαριτώδης και μεταξώδης, μη μεταλλική. Η γραμμή σκόνης του είναι λευκή. Είναι διαδεδομένο ορυκτό και βρίσκεται σε ιζηματογενή πετρώματα. Σχηματίζεται κατά την εξάτμιση του νερού κλειστών θαλασσίων λεκανών ή από ενυδάτωση του ανυδρίτη. Βρίσκεται σε αργίλους και σε αργιλικούς σχιστόλιθους. Βρίσκεται με ανυδρίτη, αλίτη, δολομίτη, ασβεστίτη, θείο, σιδηροπυρίτη και χαλαζία.