Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Ορυκτών και Πετρωμάτων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Ελιά
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Οκτώβριος 2011
Αλάβαστρο
Ορυκτό
Γεωλογία
Γεωλογία

Φωτογραφία δείγματος από ορυκτό Αλάβαστρου. Συλλέχθηκε στην περιοχή Ελιά Ηρακλείου, το 1999. Πρόκειται για συμπαγή λεπτοκοκκώδη ποικιλία του ασβεστίτη και χρησιμοποιείται ως υλικό κατασκευής διακοσμητικών αντικειμένων και μικροκοσμημάτων. Έχει σκληρότητα 3.