• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Ηράκλειο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Μελανόγλαρος της Ρωσίας
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ακτές

Φωτογραφία ενός υποενήλικου Μελανόγλαρου της Ρωσίας, Larus (fuscus) heuglini. Αναγνωριζόμενος δύσκολα από τους μελανόγλαρους της δυτικής Ευρώπης, ο γλάρος αυτός κάνει μεγάλες μετακινήσεις. Φωλιάζει στην τούνδρα της Ρωσίας και ξεχειμωνιάζει στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την ανατολική Αφρική. Κάποια άτομα παρατηρούνται στην ανατολική Μεσόγειο και στην Ελλάδα όταν περνάνε, κυρίως το φθινόπωρο. Ακόμα λιγότερα διαχειμάζουν στα λιμάνια.